Prodajate ali oddajate

Če želite čim prej prodati ali oddati Vašo nepremičnino, nas kontaktirajte ali vpišite nepremičnino.

Ponujamo Vam storitev posredovanja v prometu z nepremičninami. Temelj našega sodelovanja je podpis posredniške pogodbe, ki ima svojo podlago v Zakonu o nepremičninskem posredovanju in v splošnih pogojih našega podjetja in je rezultat našega dogovora. Pogodbo o posredovanju lahko sklene lastnik nepremičnine oz. oseba, ki ima pooblastilo lastnikov, ki s sklenitvijo pogodbe postanejo naročitelji.

Za sklenitev pogodbe o posredovanju potrebujemo:

  • osebni dokument
  • davčno številko
  • dokazila o lastnišvu nepremičnine, ki jo želite prodati/oddati 

 

Osnovi stroški, ki Vam jih prinese prodaja nepremičnine so:

  • 2% davek na promet nepremičnin (osnova je pogodbena cena)
  • morebitni davek na kapitalski dobiček (na razliko med nakupno in prodajno ceno): do 5 let imetništva 25 %, od 5 do 10 let imetništva 15%, nad 10 do 15 let imetništva 10%, nad 15 do 20 let imetništva 5%    
  • davka na kapitalski dobiček so oproščeni tisti, ki so nepremičnino kupili pred 1. januarjem 2002 ali pa so imeli v nepremičnini stalno prebivališče vsaj zadnja 3 leta pred prodajo
  • stroški overitve pogodbe
  • strošek provizije

Aktualna ponudba