Prodajate ali oddajate

Če želite čim prej prodati ali oddati Vašo nepremičnino, nas kontaktirajte ali vpišite nepremičnino.

Ponujamo Vam storitev posredovanja v prometu z nepremičninami. Temelj našega sodelovanja je podpis posredniške pogodbe, ki ima svojo podlago v Zakonu o nepremičninskem posredovanju in v splošnih pogojih našega podjetja in je rezultat našega dogovora. Pogodbo o posredovanju lahko sklene lastnik nepremičnine oz. oseba, ki ima pooblastilo lastnikov, ki s sklenitvijo pogodbe postanejo naročitelji.

Za sklenitev pogodbe o posredovanju potrebujemo:

 • osebni dokument
 • davčno številko
 • dokazila o lastnišvu nepremičnine, ki jo želite prodati/oddati 

 

Osnovi stroški, ki Vam jih prinese prodaja nepremičnine so:

 • 2% davek na promet nepremičnin (osnova je pogodbena cena)
 • morebitna dohodnina od dobička iz kapitala (davčna osnova za odmero dohodnine od dobička iz kapitala je razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala ob pridobitvi).
  Stopnja davka, določena v višini 27,5 %, se na vsakih dopolnjenih pet let imetništva nepremičnine zmanjšuje (po petih letih bo stopnja 20 %, po desetih letih 15 %, po petnajstih letih 10 %), po 20 letih imetništva nepremičnine pa se tega davka ne plača. Davčna osnova se zniža za normirane stroške, za plačan davek na promet nepremičnin ali davek na dediščine in darila ter za dejanske stroške, ki jih je zavezanec imel zaradi vlaganja v obnovo nepremičnine. Slednje zavezanec dokazuje z računi, zato je priporočljivo, da od dobaviteljev oziroma izvajalcev storitev pridobi račune in jih shrani.
  Če posameznik prodaja stanovanje ali stanovanjsko hišo (ki ima največ dve stanovanji, s pripadajočim zemljiščem), kjer je imel stalno prebivališče in ga je imel v lasti ter je tam dejansko bival vsaj zadnja tri leta pred prodajo, je zavezanec samo za davek na promet nepremičnin (2 % davek), ne pa tudi za dohodnino od dobička iz kapitala.
 • stroški overitve pogodbe
 • strošek provizije

Aktualna ponudba