Terjatve dolgov

Kaj je izvensodna izterjava?

Izvensodna izterjava je storitev unovčevanje terjatev po izvensodni poti, ki vključuje časovno določeno opominjanje dolžnikov s pisnimi opomini, telefonskimi pogovori in pogajanji o rokih ter zneskih plačila in opominom pred tožbo v primeru, ko ne pride do poplačila. Zaradi hitrosti in enostavnosti je časovno in finančno ugodnejša v primerjavi s sodnimi postopki.

Zakaj je pomembno pravočasno poskrbeti za izterjavo zapadlih terjatev?

Čas je poleg strokovne storitve, občutka za dolžnike in vztrajnosti pri unovčevanju terjatev eden izmed najpomembnejših dejavnikov za uspeh. Hitreje, ko se odločite za izvensodno izterjavo, večja je vaša možnost, da svoje terjatve unovčite v denar.
Kdaj se lahko prične in konča postopek izvensodne terjatve?
Postopek izvensodne terjatve se lahko prične takoj, ko faktura zapade v plačilo in plačila za prodano blago oz. opravljeno storitev niste prejeli. Konča se, ko prejmete plačilo, ko se dogovorimo o predaji dolžnika v sodno izvršbo ali če se odločite za prenehanje postopkov unovčevanja terjatev.

Dejavniki, ki pomembno vplivajo na uspešnost izterjave

 • Starost terjatev
 • Višina terjatev
 • Število dolžnikov
 • Bonitetna ocena dolžnika (pri pravnih osebah)
 • Razpoložljiva dokumentacija, ki dokazuje obstoj terjatev
 • Dejavnost upnika

Cena in plačilni pogoji izvensodne izterjave

Storitev se plačuje v obliki nadomestila, ki ga plačate samo v primeru uspešne izterjave - v kolikor ne uspemo z izterjavo, z nami nimate nobenih stroškov.

Nadomestila za uspešne izterjave so različna in so odvisna od bonitetne ocene posamezne terjatve.
Bonitetna ocena terjatev je narejena na podlagi naslednjih kriterijev:

 • čas od zapadlosti terjatev, 
 • znesek terjatev,
 • bonitetna ocena dolžnika, 
 • pravni naslov iz katerega izvira dolg (npr. prodaja blaga, storitev, posojilo, itd..),          
 • razpoložljivost podatkov o terjatvi (stanje dokumentacije, finančni podatki, ipd.),        
 • kako se je izvajala izterjava terjatev oziroma dolga do trenutka prenosa.

Prednosti sodelovanja z nami

 • brezplačen pregled terjatve,
 • ugotovite, ali je sploh smotrno začeti postopek sodne izvršbe,
 • hitreje pridobivamo poplačila za vaše zapadle terjatve,
 • ohranite poslovno sodelovanje z vašimi strankami, ker izvajamo izterjavo na način, ki je spoštljiv do neplačnika,
 • odvetniki so običajno plačani po odvetniški tarifi ne glede na uspešnost; naša družba je do nadomestila upravičena le po uspešni izterjavi,
 • opravimo poizvedbe o dolžnikovem premoženjskem položaju,
 • ukvarjamo se z dolgotrajnimi in zapletenimi postopki, kot so sestava dopisov, opominov, odgovori na pritožbe dolžnikov, pozivi k plačilu obveznosti, sestava izvensodnih dogovorov, telefonski klici in dogovarjanja o poplačilu, obveščanje dolžnika o dodatnih stroških sodne izterjave, obračuni stanja in obresti, pošiljanje opomina pred tožbo, kar pomeni, da se naši naročniki lahko usmerijo k osnovnim poslovnim dejavnostim.

Torej, sodelovanje z našo družbo vam lahko le pripomore, da izboljšate svojo LIKVIDNOST, povečate DOBIČEK, postanete bolj KONKURENČNI.

Zahtevajte BREZPLAČEN pregled terjatve!


Lahko nas pokličete ali pa nam preko elektronske pošte  info@zoro.si v predogled posredujete neplačan račun ali izpisek odprtih postavk.
Zaupne podatke, ki nam jih boste posredovali bomo uporabili izključno za namen izvensodne izterjave.

Aktualna ponudba