Storitve

 • Posredovanje
  Posredovanje v prometu z nepremičninami je storitev iskanje kupcev in najemnikov nepremičnin v skladu z Vašimi željami. Zajema vodenje postopka prodaje, nakupa, oddaje in najema, oglaševanje prodaje nepremičnin, vodenje ogledov, komuniciranje s potencialnimi kupci, pogajanja, ...
 • E-Izvršbe
  V primeru, da se dolžnik izogiba plačilu oziroma dogovoru o poplačilu dolga, ima upnik na voljo sodni instrument - elektronsko izvršbo na podlagi verodostojne listine, ki omogoča dokaj enostavno in hitro reševanje nespornih primerov. Sklep o izvršbi je izdan v 48 urah.

   

 • Terjatve dolgov
  Izvensodna izterjava je storitev unovčevanje terjatev po izvensodni poti, ki vključuje časovno določeno opominjanje dolžnikov s pisnimi opomini, telefonskimi pogovori in pogajanji o rokih ter zneskih plačila in opominom pred tožbo v primeru, ko ne pride do poplačila.

Aktualna ponudba