E-izvršbe - sodne izterjave

V primeru, da se dolžnik izogiba plačilu oziroma dogovoru o poplačilu dolga, ima upnik kot zadnje izhodišče na voljo sodni instrument – izvršbo.

Izterjava denarne terjatve s pomočjo e-izvršbe

Elektronska izvršba na podlagi verodostojne listine omogoča dokaj enostavno in hitro reševanje nespornih primerov. Sklep o izvršbi je izdan v 48 urah.

Verodostojna listina je po 23. členu Zakonu o izvršbi in zavarovanju:

 • faktura (račun, obračun obresti),
 • menica in ček s protestom in povratnim računom, kadar je to potrebno za nastanek terjatve,
 • javna listina (listina, ki jo v predpisani obliki izda državni organ v mejah svoje pristojnosti),
 • izpisek iz poslovnih knjig, overjen s strani odgovorne osebe (konto kartica, knjigovodska kartica, izpisek odprtih postavk – vedno podpisano s strani zakonitega zastopnika ali od njega pooblaščene osebe),
 • po zakonu overjena zasebna listina in listina, ki ima po posebnih predpisih naravo javne listine (listina, ki jo notar v celoti overi),
 • plačilna lista (v postopku izterjave plače, povračila prevoza, malice,...).

Izvršilni postopek

Priprava izvršbe, na podlagi učinkovitih izvršilnih sredstev, je temelj za uspešno izveden izvršilni postopek. Izbor izvršilnih sredstev je tesno povezan s pridobljenimi podatki o premoženjskem stanju dolžnika in njegovo oceno (sredstva na TRR, plača, pokojnina, rubež premičnin, rubež nepremičnin, vrednostnih papirjev, delež dolžnika v družbi ipd.) Po vložitvi izvršilnih predlogov se spremlja potek izvršbe od pravnomočnega sklepa (možno vlaganje novih izvršilnih sredstev), do poplačila.

Pravdni postopek

Dolžnik lahko zoper sklep o izvršbi vloži obrazložen ugovor. V ugovoru mora dolžnik navesti vsa dejstva in predložiti vse dokaze, sicer se ugovor šteje kot neutemeljen. Če je ugovor utemeljen, sodišče v postopkih na podlagi verodostojne listine razveljavi sklep o izvršbi v delu, v katerem je dovoljena izvršba, in se ta predlog obravnava kot tožba v pravdnem postopku. Za uspešen pravdni postopek je pomembno razpolaganje z vsemi podatki, listinami in ostalimi dokazi o predmetu obravnave v postopku.

Kaj vam ponujamo?

 • vlaganje in izpolnjevanje izvršilnih predlogov,
 • poizvedbe o premoženju dolžnika,
 • odgovore na ugovore oziroma vodenje pravdnih postopkov,
 • komunikacija z dolžniki: še vedno izvajamo komunikacijo z dolžniki in sicer pisno oziroma telefonsko,
 • svetovanje oziroma predlogi glede izvršilnega postopka, pravdnega postopka ter insolvenčnih postopkov,
 • vodenje dokumentacije,
 • vodenje podatkov o stanjih posamezne terjatve, obračun zakonitih zamudnih obresti.

Cena vložitve Predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine

Samo 50,00 EUR + DDV z možnostjo vračila 50,00 EUR ob uspešni izterjavi. Brez skritih stroškov in dodatnih odstotkov provizij.

Ob vložitvi predloga za izvršbo je potrebno plačati sodno takso.

 

Ne odlašajte, HITRO in ENOSTAVNO Vam lahko pomagamo izterjati denar!

Lahko nas pokličete ali pa nam preko elektronske pošte info@zoro.si posredujete podatke o upniku (vlagatelj izvršbe), podatke o dolžniku in podatke o dolgu.

Zaupne podatke, ki nam jih boste posredovali bomo uporabili izključno za namen e-izvršbe.

Aktualna ponudba